Ørreteldorado på Smøla


Smøla – fiske nesten hele året rundt etter både brunørret og sjøørret.


Smøla er en naturperle av de sjeldne på Mørekysten. Øya er et paradis for sportsfiskere og naturelskere. I motsetning til brunørretfiske de fleste andre steder i Norge, er brunørretfiske på Smøla spesielt godt tidlig på sesongen. Det milde vinterklimaet gjør det mulig å oppleve et spennende og godt tørrfluefiske etter vakende brunørret allerede i april og mai måned. På samme årstid boltrer sjøørreten seg i de utallige saltvannsstrømmene. Du skal lete lenge etter et mer allsidig og variert ørretfiske så tidlig på året.

Det er en grunn til at Smøla har arrangert Norges Mesterskap i fluefiske tidlig på sesongen! Smøla har milde vintrer, og når andre vassdrag stenger fiske om høsten, åpner Smøla ørretfiske igjen 1. november. - Noe som er ypperlig for oss som får den store fiskeskjelven etter bare noen uker uten vak og sugende utras... Smøla er derfor midt i blinken for deg som ønsker å presentere tørrflua eller streameren din for ørret utover den vanlig sesongen.

I sommermåneden kan du gå på ørretjakt i lange lyse dager på grunn av øyas lave horisont. Fiske sjøørret i tidevannsstrøm på Smøla har du mulighet til å fiske i vann på fast land og i utallige tidevannsstrømmer. Her finner du over 100 vann med ørret, så du slipper å fiske i kø. Ved hjelp av bil eller båt kan du reise rundt på øya å finne dine egne fiskeplasser og virkelig boltre deg i spennende sjøørret - og brunørretfiske.

I de fleste vanna er ørreten av mindre størrelse, men noen kan by på virkelig grov brunørret (sjøørret som har blitt stående igjen i vann) fra 1-2 kg. Det hender at det blir tatt brunørret på inntil 3 kg, men det normale er fiske i vektklassen 200-400 gram.

I de utallige tidevannsstrømmene står sjøørreten og lurer. Noen steder kan du oppleve å fiske på steder hvor flere strømmer kommer fra ulike kanter og møtes. Dette er en fantastisk naturopplevelse i tillegg til å være gromme fiskeplasser. Sjøørreten er det mange av, men den kan være vrien. Det er ikke uvanlig at en kan oppleve fisketomme dager når en jakter på sjøørreten. MEN treffer du på gode forhold kan du få flere på kort tid. Normalstørrelsen ligger på 0,5-1 kg, og med jevne mellomrom blir det tatt fisk på mellom 2-4 kg. Det er også tatt eksemplarer på mellom 5-6 kg. Under store børstemark svermingene på våren er det ikke uvanlig å få kontakt med sjøørret på inntil 3 kg.

For å få et mest effektivt og et best mulig sjøørretfiske er det en fordel å benytte seg av båt. Du vil oppleve et større antall strømmer som ellers ville vært utilgjengelig, men vær oppmerksom på skjær. Vi anbefaler å kjøpe et kart over Smøla for å kunne planlegge fisketuren.


Fiskeperiode

Ferskvannsfiske på Smøla er tillatt i perioden 15.12 – 15.09.

Fiske med håndredskap i sjøen er tillatt hele året. Unntaket er lokale fredningssoner rundt elvemunninger.


Fiskekort

Smøla opererer med 2 fiskekort til en pris av NOK 50,- pr døgnkort. De to kortene dekker ulike områder. Fiskeregler står på fiskekortet.

Sportsfiske i sjøen er gratis. Det stilles ikke krav til betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk.

Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye. Unntaket er lokale fredningssoner rundt elvemunninger.


Fiskeravgift

Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk § 30.


Fisketips

Når det gjelder saltvannsfluer er det en fordel at fluene imiterer fiskens vanlige føde framforfluer som ikke ligner på noe.

Moderne saltvannsfluer:


-Lefty`s deceiver

-Epoxy Minnow

-Wolly Bugger

-Zonker

-Børstemark imitasjoner

-Reke imitasjoner


Dette er kun et lite utvalg av imitasjoner av favorittbytte til sjøørret en. Det er også en fordel med liner og fortommer med ulik synkegrad for å kun fiske i ulike vannlag. Når en er på sjøørretjakt er det viktig å lete opp steder som er potensielle ”matfat” for fisken. Med matfat menes steder hvor småfisk, småkrabber, strandreker og andre bunndyr trives. Dette kan være steder hvor bunnen er preget av store og små rulles teiner, langgrunne områder med sand- og mudderbunn, steder hvor berg/fjell skråer ned i sjø en eller steder som veksler med smågrus, sand og tangbunn, såkalt leopardbunn. I tillegg må en se etter strømkanter som oppstår rundt odder og skvulpeskjær i tillegg til tidevannsstrømmene. Sjøørreten trives godt der hvor den har god oksygentilgang (strømmer), beskyttelse og står ofte nær ferskvannsutløp.


Fiske i vann

For fluefiskere er Smøla særs interessant på grunn av tidlig klekkinger som gir gode vakeperioder på solfylte dager. I slutten av april og begynnelsen av mai kan du oppleve store klekkinger av døgnfluearten, Leptophlebia Marginata (stor myrdøgnflue). MEN allerede i begynnelsen av april kan man fiske godt med fjærmygg- og steinflue imitasjoner. Erfaringer blant lokale sportsfiskere viser at det ofte enklest å komme i kontakt med stor fisk tidlig på sesongen. Perioden fra slutten av april og frem til slutten av mai byr ofte på spesielt godt brunørretfiske.Copyright 2013 ©  Fishy Business