Hei.


Dette er hjemmesiden til Fishybusiness


Fishybusiness er et firma som ønsker og formidle om fiske på Smøla. Fishybusiness kan også bistå med salg av kvalitetsutstyr innen fluefiske rettet mot ørret og sjøørret.


På hjemmesidene til Fishybusiness, vil det bli lagt ut informasjon om fiske på Smøla, både når det gjelder kart, fisketider, fiskekort og kultiveringsarbeid.Er det spørsmål kan disse rettes til


Terje Bruseth


mail: terje@fishybusiness.no

Tlf:     944 955 99

Copyright 2013 ©  Fishy Business